วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

Final Fantasy VII Rebirth เผยข้อมูลใหม่ สถานที่ การสำรวจ การต่อสู้ในเกม

27 ก.ย. 2023
78

Final Fantasy VII Rebirth เผยข้อมูลใหม่ สถานที่ การสำรวจ การต่อสู้ในเกม

Square Enix has released new information and additional artwork for the game Final Fantasy VII Rebirth, introducing the game’s areas, exploration, data collection, and combat. The game allows players to explore a vast world with various zones, each with its own unique landscapes and enemies. Players can team up with their friends to explore the world, uncover hidden quests, and discover numerous secrets within each zone. The announced zones in the game include Grassland, Old Town under Junon, Junon, Gold Saucer, and many more.
The game’s exploration and world traversal have greatly expanded compared to its predecessor, as players can now venture out of Midgar. They can also rent Chocobo to aid in their travels. The game introduces a new item synthesis system, where players can gather raw materials to create items. Players can also assist Chadley in his research to unlock new locations and abilities. Chadley will develop new abilities based on the data collected by players.

Chadley, voiced by Sean-Ryan Petersen and Shuuichirou Umeda, introduces new mini-games for players to enjoy. There are numerous mini-games available, including those from the original game as well as brand new ones such as the Piano Performance, Queen’s Blood, and Moogle Mischief.

The game also features an enhanced combat system with the addition of a Synergy Attack, which was previously available only in DLC.

Final Fantasy VII Rebirth will be released on the PlayStation 5 platform on February 29, 2024.