วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

แบ่งประเภทกีฬาอีสปอร์ต

15 ธ.ค. 2023
82

แบ่งประเภทกีฬาอีสปอร์ต

กีฬาอีสปอร์ต เป็นกีฬาประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นานนัก แต่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กีฬาอีสปอร์ตมีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. กีฬายิงปืนอีสปอร์ต (E-Sports Shooting)

เป็นการแข่งขันยิงปืนในโลกเสมือนจริง ผู้เล่นจะใช้อุปกรณ์ควบคุมและหูฟังเพื่อเล่นเกมยิงปืน ทักษะสําคัญคือ การเล็งเป้า การควบคุมการหายใจ และสมาธิ

2. กีฬาวางแผนกลยุทธ์อีสปอร์ต (E-Sports Strategy)

เป็นการแข่งขันเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และการวางแผน เช่น Dota, League of Legends, StarCraft เป็นต้น ผู้เล่นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การทํางานเป็นทีม และการตัดสินใจ

3. กีฬาต่อสู้อีสปอร์ต (E-Sports Fighting)

เป็นการแข่งขันเกมต่อสู้ เช่น Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat เป็นต้น ผู้เล่นต้องฝึกฝนทักษะการต่อสู้แบบต่างๆ ความเร็ว การตอบโต้คู่ต่อสู้ รวมถึงการใช้ท่าไม้ตายพิเศษต่างๆ

4. กีฬาแข่งรถอีสปอร์ต (E-Sports Racing)

เป็นการแข่งขันขับรถแข่งในโลกเสมือนจริง ผู้เล่นต้องฝึกฝนทักษะการขับ การเบรก การเลี้ยว ตลอดจนกลยุทธ์การแซงและการแข่งขัน

5. กีฬากระดานอีสปอร์ต (E-Sports Board)

เป็นการแข่งขันเกมกระดาน เช่น หมากรุก หมากล้อม หมากฮอส เป็นต้น ผู้เล่นต้องใช้ทักษะการคิดและวางแผน รวมถึงการคํานวณผลลัพธ์ของแต่ละตาเดิน

นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละประเภท และต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ได้ทักษะและสมาธิในระดับสูง กีฬาอีสปอร์ตจึงเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถของนักกีฬาเป็นอย่างมาก