วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

สารอาหารและการเตรียมครีบมวย

12 ธ.ค. 2023
83

สารอาหารและการเตรียมครีบมวย

สารอาหารและการเตรียมครีบมวย

การเตรียมครีบมวยที่ดีนั้นต้องอาศัยสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้นักมวยได้รับพลังงานและสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย การกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมถึงช่วยลดการบาดเจ็บและโรคภัย

สารอาหารที่สําคัญสําหรับนักมวย ได้แก่

โปรตีน – ช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ นักมวยควรได้รับโปรตีนประมาณ 1-1.5 กรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน จากเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม เป็นต้น

คาร์โบไฮเดรต – ให้พลังงานหลักสําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตคิดเป็น 60-70% ของพลังงานทั้งหมด โดยเน้นคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ําตาลต่ํา เช่น ข้าวสีนิล ข้าวโพด ถั่ว แป้งธัญพืช และผัก

ไขมัน – ให้พลังงานและช่วยดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุ แต่ควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว นักมวยควรได้รับไขมันประมาณ 20-35% ของพลังงานทั้งหมด

วิตามินและแร่ธาตุ – สําคัญต่อสุขภาพและการทํางานของร่างกาย เช่น วิตามินบีซี วิตามินอี แคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม โดยควรได้รับจากอาหารหลากหลาย

น้ํา – ช่วยระบายความร้อนและเสริมสร้างน้ําหนักของร่างกาย นักมวยควรดื่มน้ําวันละประมาณ 3-4 ลิตร หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงและแอลกอฮอล์

การเตรียมครีบมวยที่ดี ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้

1. ความสมดุลของสารอาหาร โดยเน้นคาร์โบไฮเดรต หลีกเลี่ยงไขมัน และโปรตีนพอเหมาะ

2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้ เพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุ

3. ดื่มน้ํามากๆ ก่อน ระหว่าง และหลังการซ้อม เพื่อเติมน้ําและเกลือแร่

4. รับประทานอาหารก่อนซ้อม 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอาหาร

5. เน้นอาหารที่ย่อยง่าย อุดมไปด้วยสารอาหาร ไม่ทําให้อึดอัด

ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้นักมวยมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังงานเพียงพอสําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน อันจะนําไปสู่การเป็นนักมวยที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได้